IMPRESSIE VAN EEN BASISCURSUS

Een reflectie van de 5-daagse basiscursus Jin Shin Jyutsu®op 21-25 september 2011 te Amsterdam.


'Remember to Be the focusing on the HARMONIZER of the disharmony always and NOT the focusing on the disharmony itself. This is not for pains and aches only but for all phases of one's daily living".
Mary Burmeister.


De opkomst was groot en groots: 14 nieuwe studenten op een totaal van 31 deelnemers terwijl er geen reclame of publiciteit, anders dan via de officiële websites of uitnodigingen, voor de cursussen bestaat. "For we are all devinely guided". Zegt Mary.
De cursus werd gepresenteerd door Matthias Roth, geschoold in Filosofie en Theaterwetenschappen. Met 29 jaar Jin Shin Jyutsu ervaring weet hij als geen ander de Kunst tot leven te wekken. Op zijn eigen, onconventionele wijze; poëtisch-filosofisch, geestig en geestdriftig werd de filosofie gaandeweg een symfonie van klank, kleur, beweging, humor en stilte.

Er werd gedurende deze 5 dagen met elkaar een sfeer geweven van vreugde, stilte en harmonie. In Matthias zie ik de inspiratie van Mary Burmeister doorschijnen: aanwezig en pretentieloos, zo wordt deze complexe filosofie tot eenvoudige Kunst verklaard. Het is de kwaliteit van deze eenvoud die elke cursus weer tot een bron van inspiratie maakt en onze nieuwsgierigheid wekt naar meer….

Met dank aan Mary Burmeister, Matthias Roth, George van Zanten en alle deelnemers.


Door Anouk Strijbosch, Jin Shin Jyutsu beoefenaar en organisator van Jin Shin Jyutsu® cursussen te Amsterdam.